Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu Lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và gần 500 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, tạo nên động lực to lớn để chiến thắng giặc ngoại xâm, làm nên những thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, đưa đất nước phát triển nhanh và ngày càng bền vững như ngày hôm nay.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẳng định: Phát huy truyền thống thi đua ái quốc và thực hiện các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về Thi đua - Khen thưởng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẳng định: Tỉnh đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua bám sát 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng (*) Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng (*)

Thái Nguyên đã đề ra các nội dung chỉ đạo thực hiện cụ thể, sát thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; xác định phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị và trở thành động lực của các cấp, ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thực sự trở thành động lực to lớn, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tập trung thực hiện đổi mới để phát triển theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tăng sự đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, về tập trung lãnh đạo phát huy các nguồn lực để xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển đồng bộ, có chiều sâu theo hướng hiện đại, bền vững các ngành, lĩnh vực công nghiệp có lợi thế, khả năng cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp theo hướng hàng hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Các đại biểu tham dự Đại hội

Các chỉ tiêu giai đoạn 2015 - 2020 cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong 5 năm qua, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng có bước tăng bứt phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tăng sự đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đây là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội, dần trở thành tâm điểm của đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; tiên phong trong tất cả các lĩnh vực; diện mạo của tỉnh thay đổi từng ngày.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” ,“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, "Doanh nghiệp xuất sắc”,“Doanh nhân tiêu biểu” ,“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”,…đều được các cấp ban, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai có hiệu quả với nhiều biện pháp, giải pháp, tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, thật sự trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên có nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, thi đua đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng:

- Khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ:

+ Danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: 44 Mẹ.

+ Huân, Huy chương kháng chiến: 11 cá nhân.

- Khen thưởng thành tích đạt được trong quá trình công tác:

+ Nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Nguyên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong giai đoạn 2016 - 2020.

+ Tỉnh Thái Nguyên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng Cờ thi đua của Chính phủ trong phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

+ Huân chương Độc lập các mức hạng: 10 cá nhân.

+ Huân chương Lao động các mức hạng: 47 tập thể và 93 cá nhân.

+ Huân chương Đại đoàn kết dân tộc: 1 cá nhân

+ Cờ thi đua Chính phủ: 69 tập thể.

+ Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 2 cá nhân.

+ Bằng khen của Chính phủ: 47 tập thể, 169 cá nhân.

+ Cờ thi đua UBND tỉnh: 538 tập thể.

+ Tập thể lao động xuất sắc: 1.950 tập thể.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 2.899 tập thể và 6.972 cá nhân.

+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 395 cá nhân.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh và trong công cuộc đổi mới đất nước. Các phong trào thi đua yêu nước đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, quốc phòng và an ninh.

Đại hội đã nghe các báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên, đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên nhấn mạnh, với vị trí thuận lợi, là cửa ngõ nối liền vùng kinh tế Trung du và miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội, có những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, thị xã đã được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thu hút các nguồn vốn đầu tư, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp; đô thị hóa diễn ra nhanh chóng; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương khơi dậy tiềm năng lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thu hút đầu tư từ bên ngoài tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị xã đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 về trước mục tiêu đề ra 2 năm, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại III về trước 01 năm so với Nghị quyết; vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2).

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên khẳng định trong gần 5 năm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thị xã Phổ Yên đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại diện tập thể lãnh đạo, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của doanh nghiệp trong thời gian qua. Ông Thắng chia sẻ: “Thi đua yêu nước là động lực, nhân tố quan trọng làm nên thành công của Công ty” và tôn chỉ hành động của Tập đoàn An Khánh là “Chung tay xây dựng niềm tin Việt Nam”. Hiện, doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên cả nước hoàn thành Dự án nhiệt điện công suất lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là doanh nghiệp đầu tiên áp dụng công nghệ cao 4.0 - 5.0 vào khai thác, chế biến khoáng sản Việt Nam. Ông Thắng cũng khẳng định: Trong thời gian tới, tập tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là kim chỉ nam cho mọi kế hoạch hành động và kinh doanh như lúc sinh thời Bác Hồ luôn mong mỏi và tin tưởng ở giới doanh nghiệp, doanh nhân.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của doanh nghiệp trong thời gian qua

Chia sẻ về những nỗ lực, phấn đấu của bản thân trong thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho biết: Trong suốt quá trình công tác, bản thân luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi đã chọn “nghề đặc biệt cao quý” này bằng tất cả cái tâm trong sáng của mình. Bên cạnh đó, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình tìm tòi, sáng tạo những cách làm mới để cùng động viên toàn thể cán bộ, viên chức toàn bệnh viện thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã giúp cho các thầy thuốc bệnh viện nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, chia sẻ tình yêu thương với người bệnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020, góp phần làm nên các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận động sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản như lời Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày; tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú ý phát triển phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đi đôi với phát triển về bề rộng, cần chú ý đưa phong trào đi vào chiều sâu, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; cần kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, học tập và vận động sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (*) Nghiên cứu, học tập và vận động sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (*)

Đặc biệt, quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Có nhiều hình thức để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và lựa chọn những cán bộ có năng lực, có trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào để làm công tác thi đua, khen thưởng.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Thái Nguyên. Các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội sẽ là những định hướng hết sức quan trọng đối với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí, để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, anh hùng và những thành tựu đạt được của tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo, đưa Thái nguyên trở thành một trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp lớn và hiện đại không những chỉ của vùng Trung du miền núi phía Bắc mà còn của cả vùng Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, của các ban, bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn tiếp theo (*) Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn tiếp theo (*)

Trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, các địa phương của Thái Nguyên đã tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, chất lượng, năng suất, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Để minh họa thực tiễn sinh động cho kết quả các phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội có các gian hàng trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham quan các gian hàng trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên
Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu đạt được, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 trên quan điểm mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, xã hội đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh.

Đại hội cũng đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; có 19 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, trong đó 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương hạng Nhất. Có 14 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và năm học 2018 - 2019 của tỉnh. 3 tập thể, 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, 35 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp gắn với vùng thủ đô Hà Nội”.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020  2025
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ tri thức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh té - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần từng bước đưa Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội thông qua danh sách 14 đại biểu đại diện các điển hình tiên tiến của tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.