Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông tích cực chăm lo lợi ích cho người lao động
Đại hội Công đoàn Ngành Xây dựng - Giao thông tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với trên 2.300 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt ở 38 công đoàn cơ sở trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công đoàng ngành Xây dựng - Giao thông tỉnh đã tổ chức, triển khai và thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra, làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, kịp thời chia sẻ, động viên người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 7 mái ấm tình thương. Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, với 8 công trình sản phẩm, trên 300 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, ứng dụng vào sản xuất. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 15 đại biểu vào BCH Công đoàn ngành Xây dựng - Giao thông tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.