Chủ tịch Quốc hội dâng tương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa.

Trước khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong Đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Chủ tịch Quốc hội dâng tương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ghi sổ vàng lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chủ tịch Quốc hội bày tỏ nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương cũng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà tưởng niệm./.