Sáng 26/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì hội nghị.

ctqh chu tri hoi nghi quan triet cac nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh có 4 lí do cần thiết để ban hành Nghị quyết đó là: trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thực tế lịch sử cách mạng 86 năm vừa qua, vai trò lãnh đạo của Đảng cực kì quan trọng, đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cương lĩnh của Đảng ta đã nhấn mạnh, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam đó là chân lí mang tính thời đại.

Tuy vây, để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo thì bản thân Đảng cần phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự làm mình trong sạch, toàn diện về nhiều mặt, để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Sự cần thiết thứ hai đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cùng với những thành tựu đã đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm mà đã khắc phục nhưng chưa hiệu quả, nên phải thực hiện thường xuyên và liên tục.

Nghị quyết Đại hội XII xác định, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên này đã được liên tục đánh giá trong 3 Đại hội gần đây. Đáng lẽ bộ phận này qua Đại hội sau phải khá hơn nhưng vẫn là "một bộ phận không nhỏ". Số lượng đảng viên tăng từ 3 triệu lên hơn 4 triệu và bộ phận không nhỏ này cũng lớn theo đảng viên đó, vì vậy cần phải tiếp tục chỉnh đốn, xây dựng Đảng.

ctqh chu tri hoi nghi quan triet cac nghi quyet trung uong 4 khoa xii

Toàn cảnh hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Theo kết quả điều tra xã hội học tháng 7/2016 của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, có đến 56% số người được hỏi khẳng định mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có chức, có quyền là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, trong đó nghiêm trọng là 36% và rất nghiêm trọng 20%.

Đây chính là điều đáng lo ngại nhất, nguy cơ lớn nhất đối với Đảng ta, đòi hỏi phải nhanh chóng nhận diện, quyết tâm hành động và nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm đó.

Đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, có nhiều biến đổi bất ngờ, với những tác động chưa thể lường hết được đến đời sống kinh tế, chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị đối với Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội đã lấy ví dụ đối tượng Nguyễn Danh Dũng ở Thanh Hóa đã phát tán hơn 700 video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây sự chú ý, thu hút được nhiều lượt người xem.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu ví dụ chính bà cũng đã bị bịa đặt trên các trang mạng về việc dẫn đầu một đoàn xe tại Bến Tre nhưng thực chất khi ấy, Chủ tịch Quốc hội đang điều hành kì họp thứ hai của Quốc hội. Những thông tin như vậy ngày một nhiều trên các trang mạng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đến nay đã phát hiện 12.126 tài liệu phản động, 16 chiến dịch kích động biểu tình, khoảng 280 trang web, blog phản động. Những hành động này là hết sức nguy hiểm, gây hoang mang, dao động, mất niềm tin trong nội bộ, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế như hiện nay, để vượt qua những khó khăn, thách thức to lớn, Đảng càng phải thường xuyên, liên tục và tập trung cao độ để chỉnh đốn Đảng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Lí do cuối cùng là yêu cầu phải củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hiện nay, đại đa số nhân dân tin vào Đảng, tin vào đường lối của Đảng, nhưng nhân dân cũng rất bất bình, bức xúc và mất niềm tin đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quan liêu, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu vén lợi ích cá nhân cho gia đình và người thân, lợi ích nhóm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với các đảng viên của Đảng đoàn Quốc hội, là cơ quan đại biểu cao nhất của dân, hơn ai hết là những người gần dân nhất, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất đơn thư của nhân dân, để tổng hợp chắt lọc, tham mưu để đưa đến Quốc hội và phản ánh cho Chính phủ.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trên cơ sở này, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể cơ quan, đơn vị, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm việc thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.