Chỉ số Par index 2021: Thái Nguyên đứng thứ 6 toàn quốc
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) các Bộ, cơ quan nganh Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (Sipas).

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cach hành chính (Chỉ số Par Index) của Bộ Tư pháp dẫn đầu khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vị trí dẫn đầu chỉ số này đã thuộc về TP Hải Phòng

Tỉnh Thái Nguyên cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố tăng 6 bậc so với năm 2020, đây là năm thứ năm liên tiếp Thái Nguyên cải thiện thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính so với năm 2016. Đứng thứ nhất khu vực trung du miềm núi phía bắc.

Đối với Chỉ số hài lòng của tổ chức, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) Thái Nguyên cũng có bước đột phá khi xếp thứ 11 và tăng 11 bậc so với năm 2020. Đây là nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.