RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 18/01/2020 07:23 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH TƯ Đảng khóa XII

07:04 | 29/06/2019

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục đích của hội nghị lần này nhằm giúp cho các cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 10, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thông qua. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, học tập và tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10. Theo đó, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh Quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 146 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông quan nội dung được quán triệt, các đại biểu phải kết hợp với nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ nhanh chóng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Chủ động xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá các nội dung Hội nghị vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, tạo niềm tin, sự thống nhất trong hành động, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh và phát huy phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.

Đức Tuấn