Xây dựng xã hội học tập từ những công dân học tập
Trong giai đoạn 2014-2020, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thành công giai đoạn I các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Để cụ thể hóa việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”, mới đây, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức phát động chương trình Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030. Tại chương trình này, Hội Khuyến học các cấp đã chia sẻ, thảo luận về những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ sở; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Lan, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cho hay: "Chúng tôi phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng, cán bộ văn hóa - xã hội của phường để làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cho tất cả cán bộ, hội viên để nắm được, nhất là cán bộ chủ chốt từ các tổ dân phố để họ triển khai tại cơ sở, đơn vị".

Xây dựng xã hội học tập từ những công dân học tập
Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 86% gia đình học tập; gần 86% dòng họ học tập; trên 97% cộng đồng học tập.

Trong giai đoạn 2014-2020, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thành công giai đoạn I các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 86% gia đình học tập; gần 86% dòng họ học tập; trên 97% cộng đồng học tập. Xác định xây dựng mô hình “Công dân học tập” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng xã hội học tập, tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn 3 đơn vị cấp huyện để triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn.

Ông Hà Văn Luyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Võ Nhai cho biết: "Lúc đầu mới thực hiện chúng tôi còn lúng túng, nhưng trong quá trình thực hiện, qua nghiên cứu các văn bản, chúng tôi lựa chọn theo hướng dẫn của tỉnh".

Ông Ma Đình Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Định Hóa nhấn mạnh: "Cán bộ ngành Giáo dục và cán bộ khuyến học phải đi vào các thôn, bản để kết hợp làm công tác tuyền thông từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng, đơn vị học tập; từ đó, phát triển các phong trào và có sự thi đua giữa các vùng miền".

Để mô hình triển khai hiệu quả, tùy từng điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị cần có những giải pháp linh hoạt để thực hiện các mô hình. Từ đó, xây dựng mô hình Công dân học tập đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự nghiệp xây dựng xã hội học tập./.