Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 5
Toàn cảnh phiên họp thứ 5 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên.

Theo Dự thảo báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy: Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy định và nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao trên cả nước.

Tất cả các cử tri nói chung, cử tri thuộc đối tượng cách ly tập trung, tự cách ly tại nhà, trong bệnh viện, các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo đều được đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm đúng quy định của pháp luật. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra những vướng mắc, tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra bầu cử. Các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Kết quả bầu đã bầu đúng, bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV và 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị: Ngay sau hội nghị, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí phụ trách các Ủy ban bầu cử cấp huyện tập trung rà soát nội dung các biên bản bầu cử, đảm bảo tính chính xác các số liệu thống kê kết quả bầu cử. Đồng thời, đề nghị các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia thực hiện việc kiểm tra, giám sát chéo đối với các biên bản bầu cử đã được xác lập về số liệu. Tổ giúp việc, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo báo cáo để Ủy ban bầu cử tỉnh ký và gửi báo cáo chính thức về Hội đồng bầu cử Quốc gia trước ngày 30/5/2021.

*Trước đó, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị số 2 (gồm thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai) đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác bầu cử của đơn vị bầu cử số 2. Theo đó, đơn vị bầu cử số 2 có 05 ứng cử viên, thực hiện bầu 03 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số khu vực bỏ phiếu là 448 với trên 355.600 cử tri.

Báo cáo cho thấy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 đã diễn ra đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,53%, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.