Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV được truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 của Đài PT - TH Thái Nguyên; trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tại địa chỉ Thainguyentv.vn.

[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Phiên thảo luận và giải trình Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu tham dự tại kỳ họp.

8h00 phút: Mở đầu chương trình làm việc, Tổ Thư ký đã thông tin báo cáo tổng hợp ý kiến quả thảo luận tổ tới các đại biểu. Trong buổi chiều ngày 7/12, tại thảo luận tổ, đã có 75 lượt ý kiến đóng góp vào các nội dung của kỳ họp (trong đó có 50 ý kiến phát biểu trực tiếp và 25 ý kiến bằng văn bản) được tập hợp tại tổ thảo luận về các nội dung được trình tại kỳ họp và các nội dung liên quan khác.

[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Cơ bản các đại biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản; nhiều nội dung góp ý bổ sung, chỉnh sửa văn bản đã được cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu và điều chỉnh phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Trong đó, các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Tình hình phát triển KT-XH năm 2023; giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế xuất nhập khẩu; giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; việc điều hành, phân bổ vốn cho các dự án phải đi liền với việc quản lý, giám sát hiệu quả nguồn vốn; giải pháp để nâng cao năng lực nội tại của các doanh nghiệp trong nước, trong bối cảnh doanh nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài đang gặp khó.

[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng Hà Văn Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình tại kỳ họp.

Đồng Hà Văn Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo giải trình đối với 03 nội dung tại Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cụ thể như sau: Đề nghị phân tích làm rõ nguyên nhân đối với 4 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch năm 2023 như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP); tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu địa phương; GRDP bình quân đầu người/năm; đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh. Theo báo cáo tính đến 31/10/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 57% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm hiện nay và giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023.

Kết luận phần giải trình của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng nguyên nhân chủ yếu do khách quan đem lại. Mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế của Thái Nguyên không đạt được như kỳ vọng, không đạt kế hoạch đề ra, nhưng có thể khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương; sự chung sức đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo dự báo, phân tích tình hình thế giới và trong nước, năm 2024 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn, chưa thể tăng trưởng đột biến, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, đề nghị ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội.

8h40: Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa, Cục Trưởng Cục thuế tỉnh giải trình, phân tích làm rõ về cơ sở để xác định mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 19.515 tỷ đồng (thấp hơn kế hoạch năm 2023).

[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh giải trình tại kỳ họp.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán thu NSNN năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 19.515 tỷ đồng, trong đó: Thu từ xuất nhập khẩu: 2.500 tỷ đồng; thu nội địa: 17.000 tỷ đồng (thu từ tiền sử dụng đất: 5.100 tỷ đồng, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất và xổ số: 11.885 tỷ đồng); thu viện trợ: 15 tỷ đồng. So với mục tiêu thu NSNN năm 2023 thì dự toán năm 2024 không tăng do các khoản thu từ xuất, nhập khẩu do cơ quan Hải quan thực hiện giảm bởi thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết gia nhập WTO và thỏa thuận song phương mà Việt Nam là thành viên sẽ làm cho các khoản thu từ xuất, nhập khẩu có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2024 dự báo kinh tế thế giới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm. Kinh tế tăng trưởng "khiêm tốn", dẫn tới chỉ tiêu thu ngân sách dự kiến đạt thấp hơn so với thực hiện của năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2024 có một số khoản thu không có được như năm 2023,

Tiếp theo đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung của Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo giải trình và trả lời chất vấn.

Về giao biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2024, ngày 06/12/2023 Ban Tổ chức Trung ương đã có quyết định giao 1092 biên chế bổ xung tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Đồng chí Giám đốc sở Nội vụ cho biết đã báo cáo, xin đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các sở nghành liên quan rà soát, đảm bảo cơ cấu hợp lý cho từng địa phương, từng ngành.

Về quản lý lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định 111, Ngày 29/9/2023 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 83 quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 111 đối với khối giáo dục tổng số 2.916 hợp đồng, đây là giải pháp rất phù hợp trong tình hình hiện nay. Qua tổng hợp báo cáo đến 1/12/2023 đã có các đơn vị, địa phương thực hiện xét tuyển hợp đồng lao động, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Phổ Yên, Thành phố Sông Công, Đồng Hỷ, Võ Nhai thực hiện xét tuyển lao động, đã có 597 người trúng tryển ký hợp đồng vào các đơn vị. Các đơn vị, địa phương còn lại đang triển khai xét tuyển, dự kiến đến ngày 1/1/2024 các đơn vị cơ bản nhận xong hồ sơ xét tuyển và công nhận kết quả xét tuyển.

Đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung của Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập.

Dù có đủ biên chế đứng lớp, nhưng thực tế cho thấy số giờ làm việc trong ngày của giáo viên mầm non đang thực hiện để đảm bảo chế độ sinh hoạt của trẻ tại trường mầm non vượt giờ so với số giờ của quy định là khoảng 4,4 giờ/ngày. Do vậy việc HĐND tỉnh quyết định khoản thu dịch vụ bán trú “Quản lý, chăm sóc trẻ, học sinh buổi trưa đối với bậc mầm non” là đúng với quy định của luật và phù hợp với thực tế đang diễn, đồng thời giúp cho giáo viên yên tâm công tác và nâng cao trách nhiệm của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu, rộng tới các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh, học sinh và Nhân dân để hiểu mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu để UBND tỉnh xây dựng hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết nhằm đảm bảo thực hiện các nguyên tắc quy định tại khoản 1, điều 2 của Nghị quyết, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tại các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện báo cáo theo định kỳ để kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm về nội dung thu, khoản thu, mức thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục ngoài học phí đảm bảo, thu đúng, thu đủ chi, chi tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và được quản lý theo quy định của pháp luật.

Tại Kỳ họp đồng chí Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời chất vấn về vấn đề rác thải:

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời chất vấn.

Về vần đề môi trường đồng chí Ngô Thế Hoàn, Chủ tịch Hội Nông dân với câu hỏi chất vấn: Trong thời

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Tổ đại biểu Thành phố Thái Nguyên tham giá chất vấn về vấn đề thu gom rác thải đánh giá phân loại rác thải tại nguồn.

gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu gom và xử lý rác thải cơ bản được quan tâm thực hiện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Qua khảo sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 cho thấy, chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 85% và đã có hai địa phương là huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên ban hành Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2021 - 2025 và đạt tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt 100%. Đề nghị đồng chí đánh giá về việc phân loại rác thải tại nguồn và việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đại biểu Phạm Quang Linh, Tổ đại biểu huyện Đồng Hỷ

Đại biểu Phạm Quang Linh, Tổ đại biểu huyện Đồng Hỷ với câu hỏi chất vấn về kế hoạch, giải pháp và công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường còn 172/295 (58,31%) cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực phải tiếp tục hoàn thiện việc cấp phép môi trường trong thời hạn 36 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tại Kỳ họp rất nhiều ý kiến chất vấn như: xử lý các vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường trên địa bàn tỉnh; những yếu tố của môi trường, hoạt động bảo vệ và phát triển bền vững; công tác quan trắc môi trường của tỉnh Thái Nguyên; hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi trường...

Đại biểu Đoàn Bách Thảo, Tổ đại biểu huyện Đại Từ với câu hỏi chất vấn: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đại biểu Đoàn Bách Thảo, Tổ đại biểu huyện Đại Từ.

hội tỉnh, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 11 năm 2023 là 197,427 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,24%, cao hơn 2,04% so với tỷ lệ Trung ương giao cho tỉnh (Trung ương giao cho tỉnh là 1,2%). Tính riêng số lao động đang bị nợ BHXH là hơn 48.000 người, chiếm 22,7% tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm của doanh nghiệp diễn ra trong nhiều năm nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để và rất khó khăn trong việc thu hồi nợ. Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về vấn đề này, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ nguyên nhân, lý do tại sao tỷ lệ nợ năm nay cao như vậy; giải pháp để thực hiện kế hoạch thu BHXH năm 2023 theo yêu cầu của Trung ương?

Trả lời chất vấn về vấn đề này đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 11 năm 2023 là 197,427 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,24%, cao hơn 2,04% so với tỷ lệ Trung ương giao cho tỉnh. Tính riêng số lao động đang bị nợ BHXH là hơn 48.000 người, chiếm 22,7% tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm của doanh nghiệp đã diễn ra trong nhiều năm nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để và rất khó khăn trong việc thu hồi nợ.

Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Đoàn Bách Thảo, Tổ đại biểu huyện Đại Từ, đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 cao như vậy có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Hiện, cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý 4713 đơn vị doanh nghiệp tham gia BHXH với tổng số thu trên 6000 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN còn khá lớn với 197,427 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,24% là do tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và xung đột, quy mô hoạt động của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp làm giảm nguồn thu, khiến các doanh nghiệp chậm, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời người lao động còn chủ quan, nhận thức chưa cao hoặc sức ép từ việc làm không được quan tâm, sát sao trong vấn đề BHXH, BHYT, BHTN.

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn.

Đề xuất giải pháp để tăng cường công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương cho biết cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo của UBND tỉnh để giảm số tiền chậm đóng BHXH. Đối với UBND các cấp, các đơn vị cần hỗ trợ để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, luôn đồng hành, đối thoại với người sử dụng lao động và người lao động để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, công khai các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện truyền thông để người lao động và người dân nắm được. Thành lập các đoàn thanh tra kiểm soát việc chấp hành việc nộp BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp, kiên quyết có phương án giải quyết dứt điểm những đơn vị doanh nghiệp có thời gian nợ BHXH, BHYT, BHTN lâu và số tiền lớn...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết số 41 ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường. Đồng chí đánh giá cao khi mặc dù trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, việc duy trì được đà tăng trưởng dương của tỉnh Thái Nguyên ở mức 5,01% đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

[Trực tuyến] Phiên thảo luận và giải trình tại Kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 57,8% (năm 2020) lên 58,3% (năm 2023); khu vực dịch vụ tăng từ 30,9% (năm 2020) lên 31,8% (năm 2023); khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 11,3% (năm 2020) xuống còn 9,9% (năm 2023), kết quả thu ngân sách năm 2023 toàn tỉnh vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra, với số thu ngân sách cả năm ước đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 102,2% so với dự toán do Quốc hội, Chính phủ giao, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 27,1 tỷ USD, tăng bình quân 3,5%/năm, liên tục giữ vững vị trí đứng thứ 4 cả nước (sau thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh).

Trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai 11 dự án công trình giao thông cấp tỉnh quản lý với tổng mức đầu tư gần 7,4 nghìn tỷ đồng. Các dự án hạ tầng xã hội quy mô lớn trên các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan cũng đang được tập trung triển khai vừa phục vụ tốt hoạt động của chính quyền và người dân, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng cho nhiều ngành nghề quan trọng của tỉnh, trong 11 tháng năm 2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 70,5% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 103 dự án ngoài ngân sách trong nước với tổng số vốn đăng ký đạt 34 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là một điểm sáng trong thu hút vốn FDI. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 93 lượt dự án với tổng số vốn hơn 2 tỷ USD. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 201 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt 10,6 tỷ USD. Năm 2023 tỉnh Thái Nguyên có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Định Hóa và huyện Đại Từ); nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 118/126 xã (đạt tỷ lệ 93,65%), 6/9 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 66,67%). Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021-2023 giảm bình quân hơn 1%/năm; đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) trên địa bàn tỉnh còn 3,35%.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, đồng chí Chủn tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ cụ thể cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2024 tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh đảm bảo chất lượng, có kết quả cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh để thích ứng linh hoạt, tranh thủ thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục cải thiện mạnh môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế cho phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có sức lan toả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và của cả Vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

* Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật