[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Toàn cảnh Kỳ họp.

Tham dự Phiên Khai mạc có đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn tỉnh nhấn mạnh: Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời thảo luận, quyết định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; xem xét phân bổ dự toán ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đảm bảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 52 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trình, trong đó sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở, để góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh, xã hội đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng chính đáng của cử tri và một số cơ chế, chính sách khác, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được HĐND tỉnh bầu.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp.

Sau phát biểu Khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu xem trình chiếu Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo đó, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vượt quá khả năng dự báo, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực, có nhiều điểm sáng.

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2023:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,01%.

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2023 ước tăng 5,56%.

- Thu ngân sách đang nỗ lực cố gắng để đạt mốc 20.000 tỷ đồng , đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng tốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế.

- Nông nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 15.893,1 tỷ đồng, tăng 4,04% so cùng kỳ, bằng 100,6% kế hoạch.

- Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Định Hóa và huyện Đại Từ), vượt 01 huyện so với kế hoạch.

- Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính chung 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 31 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 209,9 triệu USD, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu USD.

- Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư nâng cấp, một số dự án đầu tư công quy mô lớn đang được đẩy nhanh tốc độ, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, từng bước nâng cao.

- Công tác đối ngoại, quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm...

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Theo báo cáo, năm 2023, HĐND tỉnh Khóa XIV tổ chức 06 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 04 kỳ họp chuyên đề) để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; Kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, quá trình điều hành kỳ họp đảm bảo khoa học, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao thực sự là diễn đàn dân chủ của đại biểu HĐND tỉnh. Nghị quyết ban hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, được Nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mối liên hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ngày càng được tăng cường, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với chính quyền các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu tham đự kỳ họp.
[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp đó, lãnh đạo các sở đã trình bày Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2024; Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu nội dung các Tờ trình, Báo cáo trình tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa XIV với khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, cần quan tâm một số nội dung: Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra giải pháp hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 đã nêu trong Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để cụ thể hoá thành các nghị quyết của HĐND bảo đảm sát với tình hình thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực; bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Rà soát các nghị quyết, văn bản đã ban hành chưa phù hợp để tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế mới cho phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh...

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với những người được HĐND tỉnh bầu thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm.

Đây là một nội dung rất quan trọng bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XII đến nay, với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, qua đó giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề, đồng chí đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các Báo cáo kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm và từ thực tế quan hệ công tác, thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí theo đúng quy định tại Nghị quyết số 96 ngày 23/6/2023 của Quốc hội “về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn”.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV.

Đồng chí Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh và đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2023, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Khai mạc Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Đồng chí Trần Văn Hậu, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu xem trình chiếu Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ tích cực của các Bộ, ngành liên quan, giai đoạn 2017-2022, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, từng bước khắc phục tình trạng suy thoái môi trường; môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí dần được cải thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện; hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được quan tâm đầu tư; các chỉ tiêu về môi trường đô thị, nông thôn được cải thiện đáng kể; một số điểm ô nhiễm môi trường được quan tâm chỉ đạo xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh gắn liền với công tác chuyển đổi số; công tác kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến bảo vệ môi trường được tăng cường về số lượng và chất lượng. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030; Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường với nội dung, hình thức phù hợp đối tượng, địa bàn tuyên truyền, từng bước thay đổi từ nhận thức đến hành vi bảo vệ môi trường, hình thành lối sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Sớm xây dựng, ban hành các quyết định, quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thuộc thẩm quyền của tỉnh trong năm 2024 để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Thực hiện rà soát, kiểm tra và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã nêu tại báo cáo.

Chiều nay (6/12), các đại biểu tiếp tục nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ngành báo cáo tại Hội trường; thực hiện quy trình lấy phiếu tin nhiệm tại Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thông tin về Kỳ họp./.