truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Cùng dự có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Các đại biểu tham dự hội nghị

Chương trình được online trực tiếp tại địa chỉ Thainguyentv.vn; truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Đài PT - TH Thái Nguyên.

Thái Nguyên là tỉnh thuộc Vùng trung du miền núi Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên trên 3.533 km2, dân số trên 1,2 triệu người, trong đó có 64.9% dân số nông thôn. Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính (2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện), có 180 xã, phường, thị trấn, trong đó 139 xã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 4,85 tiêu chí trên 1 xã, bình quân thu nhập đầu người khu vực nông thôn đạt 10,94 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo có 20,57%, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn khó khăn, nông thôn chậm phát triển…Tuy nhiên, khi có chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bằng quyết tâm chính trị cao, bằng nỗ lực phấn đấu và sự điều hành năng động, quyết liệt của Đảng bộ chính quyền và sự nỗ lực tích cực của nhân dân trên địa bàn, qua gần 10 năm thực hiện chương trình đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn của cả tỉnh đã có những thay đổi mạnh mẽ.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu bật những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dung nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt đánh giá cao vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của các cấp, ngành; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cho cán bộ và người dân, phong trào thi đua: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; cũng như việc tỉnh Thái Nguyên ban hành cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích trong xây dựng nông thôn mới…

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020

Tỉnh Thái Nguyên luôn xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa X) là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ, toàn tỉnh, từ bình quân đạt 4,85 tiêu chí/xã ban đầu, đến nay đã tăng lên 16,5 tiêu chí/xã; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh về đích trước một năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trình bày đã nêu chi tiết kết quả thực hiện 19 tiêu chí về xã nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tóm tắt kết quả thực hiện 19 tiêu chí theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2020:

1. Về quy hoạch: Đến nay, đã có 51 xã được điều chỉnh bổ sung quy hoạch, 118 xã cắm mốc chỉ giới quy hoạch, 63 xã quy hoạch chi tiết trung tâm xã, 16 xã quy hoạch chi tiết khu phát triển sản xuất tập trung, 91 xã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020.

2. Về giao thông: Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp được 8.005 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, đã có 104 xã đạt tiêu chí giao thông.

3. Về thủy lợi: Nâng cấp và xây dựng mới được 420 km kênh mương thủy lợi do xã quản lí. Đến nay 125 xã đạt tiêu chí thủy lợi.

4. Về điện: Xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp 406 trạm điện, 1.332 km đường điện. Đến nay, hoàn thành mục tiêu xóa xóm bản trắng chưa có đầu tư về điện lưới quốc gia. Toàn tỉnh có 139 xã đạt tiêu chí điện lưới quốc gia, bằng 100% tổng số xã.

5. Về trường học: toàn tỉnh đã xây thêm được 630 công trình nhà lớp học, hoàn thành kế hoạch xóa phòng học tạm, có 123 xã đạt tiêu chí về trường học, bằng 88% tổng số xã.

6. Về cơ sở vật chất văn hóa: từ năm 2010 đến nay, đã nâng cấp được 114 trung tâm văn hóa thể thao xã, 1.113 nhà văn hóa xóm, hiện có 92 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

7. Về cơ sở hạ tầng thương mại: xây dựng mới được 32 công trình chợ nông thôn. Đến nay, có 129 xã đạt tiêu chí này

8. Về thông tin truyền thông: đã đầu tư 17 điểm bưu điện văn hóa xã, 100% xã có điểm phục vụ bưu cính viễn thông, đến nay 129 xã đạt tiêu chí thông tin truyền thông.

9. Về nhà dân cư: toàn tỉnh đã xóa được 2.203 nhà tạm dột nát. Đến nay, có 107 xã đạt tiêu chí nhà dân cư bằng 77% tổng số xã.

10. Về thu nhập: đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38,63 triệu đồng/người/năm, tăng 3,53 lần so với năm 2010, cao hơn 7,6% so với bình quân chung cả nước. Đến nay, đã có 100 xã đạt tiêu chí thu nhập, bằng 72% tổng số xã.

11. Hộ nghèo toàn tỉnh: giảm từ 20,57% năm 2010 xuống còn 6,39% năm 2018. Đến nay, đã có 102 xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

12. Về việc làm: hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 người, xuất khẩu lao động 1.000 người/năm. Đến nay, 139/139 xã đạt tiêu chi lao động, bằng 100% tổng số xã.

13. Về tiêu chí tổ chức sản xuất: bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay có 117 xã đạt tiêu chí này, bằng 82% tổng số xã.

14. Tiêu chí giáo dục đào tạo: đến nay, 135/139 xã đạt tiêu chí giáo dục bằng 97,1% tổng số xã.

15. Tiêu chí về y tế: toàn tỉnh đã hoàn thiện 139 xã có trạm y tế đạt chuẩn. Đến nay, có 136 xã đạt tiêu chí y tế, đạt 97,8% tổng số xã.

16. Tiêu chí văn hóa: đến nay, có 131 xã đạt chuẩn, bằng 94,2%.

17. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: có 94 xã đạt tiêu chí, bằng 67,6%.

18. Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: đã có 116/139 xã đạt tiêu chí.

19. Về quốc phòng an ninh: đến nay, có 131 xã đạt tiêu chí về quốc phòng an ninh, bằng 94,2% tổng số xã.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Lãnh đạo thị xã Phổ Yên thăm mô hình kinh tế trang trại tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên

Với quan điểm chỉ đạo “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; Nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể và xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: có 130 xã trở lên đươc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu từ 6 đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 20 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí theo bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đạt 18,5 tiêu chí/xã. Các công trình hạ tầng thiết yếu đảm bảo tính kết nối, đồng bộ, liên thông được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và thích ứng với biến đổi khí hậu, chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm bình quân 2%/năm trở lên.

9 tham luận tại hội nghị đã làm sâu sắc hơn cho Báo cáo đánh giá tổng kết gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị có các chương trình, cách làm khác nhau, song đó là các giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới; đó là các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số; hay là các giải pháp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đó là việc huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế, kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Báo cáo tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với chủ đề Nâng cao hiệu quả đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới
truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới nói riêng ...

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Nâng cao thực hiện công tác, chính sách dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ...

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông ...

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với chủ đề Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính ...

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Thị xã Phổ Yên: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ...

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và xóm Nông thôn mới kiểu mẫu

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ ...

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020 Liên kết phát triển sản xuất nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè

Được thành lập từ năm 2012, với 7 hộ gia đình thành viên, những năm ...

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị đã thăm quan các gian hàng trưng bày những sản phẩm nông thôn tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 thăm quan gian hàng trưng bày những sản phẩm nông thôn tiêu biểu của huyện Đồng Hỷ...
truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày những sản phẩm nông thôn tiêu biểu của huyện Phú Bình
truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày những sản phẩm nông thôn tiêu biểu của TP Sông Công

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Kết quả đó đóng góp quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để tiếp tục góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030, thời gian tới, đồng chí đề nghị: tỉnh Thái Nguyên cần phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu, đẹp, văn minh. Tỉnh và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt quan điểm "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cùng với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là then chốt; người nông dân là chủ thể"; phát huy cao những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm quý, đồng thời sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp, phục vụ sự phát triển nông thôn Thái Nguyên. Chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, nhất là xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với bảo quản, chế biến sản phẩm; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường; bảo tồn, phục dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa thời đại; phát huy lợi thế phát triển của các khu kinh tế trọng điểm để hỗ trợ phát triển cho vùng nông thôn. Xây dựng nông thôn mới bền vững, tạo điều kiện và động lực cho người dân nâng cao hơn nữa vị thế của mình, thực sự là chủ thể và hưởng lợi các thành tựu đạt được. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, bộ máy giúp việc phải chuyên trách, chuyên nghiệp; ưu tiên nguồn lực cho nông thôn mới “phát triển công nghiệp để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn”. Nhanh chóng phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống, thế mạnh của địa phương theo Chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, không những phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới. Ưu tiên quan tâm bố trí nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng ATK, căn cứ cách mạng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Những kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng trong các thành tựu chung của tỉnh trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Qua đó càng khẳng định nội bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tôn giáo, dân tộc của tỉnh được đoàn kết chặt chẽ hơn. An ninh chính trị luôn được ổn định, vững mạnh mang tính trường tồn, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc và đổi mới; đời sống của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các giá trị về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhân lên.

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Ảnh).

truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
truc tuyen hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi tinh thai nguyen 2010 2020
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

Nhân dịp này, đã có 4 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 95 tập thể và 57 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020./.