nang cao thuc hien cong tac chinh sach dan toc gan voi xay dung nong thon moi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Công ty Điện lực Thái Nguyên cắt băng khánh thành công trình đưa điện lưới Quốc gia đến với bà con Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ

Cụ thể, thực hiện Chương trình 135 với tổng kinh phí 1.111,3 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 1.329 công trình, mở 790 lớp tập huấn và dạy nghề cho 62.660 người tham gia. Các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được triển khai đầy đủ, kịp thời với tổng kinh phí 184 tỷ đồng, hỗ trợ làm nhà ở cho 4.201 hộ; đầu tư xây dựng duy tu 126 công trình cấp nước sinh hoạt, cung cấp nước cho trên 14.000 hộ dân…Hơn 100 chính sách của Trung ương, địa phương đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền nùi đã phát huy hiệu quả; hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, khá kịp thời; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất và tinh thần người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được nâng lên; diện mạo vùng dân tộc thiểu số miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực; số xã đặc biệt khó khăn giảm nhanh qua từng giai đoạn.

nang cao thuc hien cong tac chinh sach dan toc gan voi xay dung nong thon moi
Đường lên Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đã được bê tông hóa, chạy đến tận trung tâm xóm, thuận tiện cho người dân đi lại

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh là cái nôi của cách mạng, việc xây dựng nông thôn mới ở vùng này trong giai đoạn tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây; cần nhiều giải pháp tổng hợp thông qua xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững./.