Năm 2016, Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nông thôn mới; tỉnh đã ưu tiên các nguồn lực đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện môi trường nông thôn; lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh, chính trị… được đảm bảo, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi nam 2017
Năm 2016, Thái Nguyên đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Thu Hương

Kết thúc năm, tỉnh có thêm 16 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, vượt 01 xã so với kế hoạch và nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 56 xã; bình quân số tiêu chí toàn tỉnh là 14,44; tỉnh đã đầu tư xây dựng hơn 660km đường giao thông, hơn 47km kênh mương thủy lợi; 32 trạm điện, gần 230 nhà văn hóa xóm… đã có 118 xã đạt tiêu chí trường học, đạt trên 84%...

Trong năm, tỉnh đã huy động gần 7400 tỷ đồng từ nhiều nguồn để đầu tư xây dựng Nông thôn mới. Hiện Thái Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm tra để đề nghị công nhận Thành phố Thái Nguyên và Thành phố Sông Công hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên, việc huy động các nguồn lực để Xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; 1 số tiêu chí có chất lượng chưa cao và kém bền vững…

Năm 2017, Thái Nguyên sẽ duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới; phấn đấu có thêm 10 xã trở lên đạt chuẩn Nông thôn mới; xây dựng 10 xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2016-2020.

Để có những giải pháp khả thi góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2016-2020, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của tỉnh đã thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến trong đó vấn đề cấp thiết nhất là đề nghị tỉnh sớm phân bổ nguồn tài chính và xi măng cho các địa phương để tiến thành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và điều chỉnh mức phấn đấu của một số tiêu chí cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh đề nghị các xã sớm hoàn thành thủ tục đăng ký về đích Nông thôn mới; các xã Nông thôn mới kiểu mẫu cần sớm tiến hành quy hoạch lại cho phù hợp.

Để thuận tiện cho quá trình tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao sở Tài nguyên môi trường tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cách thức khai thác, sử dụng nguyên vật liệu đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu để hoàn thành việc phân bổ kinh phí và xi măng trong thời gian sớm nhất và Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của tỉnh ngay trong tháng 2/2017 để làm căn cứ triển khai thực hiện./.