Công bố chủ trương đầu tư triển khai giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh tại xã Phúc Chu

Dự án có tổng chiều dài khoảng 29km, riêng đoạn qua huyện Định Hoá dài khoảng 12km, đi qua 5 xã, thị trấn, gồm: Chợ Chu, Phúc Chu, Đồng Thịnh, Định Biên và Bảo Linh. Tổng mức đầu tư của dự án trên 1.665 tỷ đồng. Đoạn qua huyện Định Hóa sẽ ảnh hưởng tới hơn 600 hộ, trong đó phải di dời 47 hộ, với trên 72 lô tái định cư; diện tích đất dự kiến thu hồi trên 29ha.

Tại hội nghị, người dân bị ảnh hưởng đã có những ý kiến, đề nghị các cơ quan chuyên môn làm rõ một số vấn đề về việc kiểm đếm bồi thường giải phóng mặt bằng; phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

UBND huyện Định Hóa đã làm rõ những ý kiến của người dân, đồng thời đề nghị trong quá trình thống kê kiểm đếm có vấn đề khó khăn cần thông tin kịp thời để tháo gỡ. Ngoài ra, UBND huyện Định Hóa đề nghị xã Phúc Chu cũng như các xã có dự án đi qua cần thành lập ban vận động, có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền tới người dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; cũng như việc thực hiện di dời các tài sản công cộng trong phạm vi ảnh hưởng của dự án./.