Đây là lần đầu tiên Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT được tổ chức, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới xây dựng an sinh xã hội vững mạnh.

tong ket trao giai bao chi toan quoc ve bao hiem xa hoi bao hiem y te nam 2015 2016
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B (Ảnh: Phan Hữu Minh)

Các tác phẩm dự thi phản ánh nhiều nội dung trên mọi lĩnh vực hoạt động của ngành BHXH, đưa thông tin đa chiều, phản ánh thực trạng, mang tính phản biện từ thực tế, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương. Với hơn 1.200 tác phẩm từ 131 cơ quan báo chí, đơn vị trên cả nước tham gia, Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016” đã lựa chọn 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C, 20 giải khuyến khích cho các loại hình báo chí và 4 giải tập thể. Tác phẩm “Giải pháp nào trước nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm y tế - Ghi nhận tại Thái Nguyên” của nhóm tác giả Đài PT - TH Thái Nguyên đạt giải B ở thể loại truyền hình.

Nhân dịp này, ngành BHXH đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH tặng 15 cá nhân đã có đóng góp quan trọng, ý nghĩa cho sự phát triển ngành BHXH.