Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021 (TS 25/12)
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong năm 2020, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra, ngành BHXH Việt Nam đã tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu, thu nợ và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Tỷ lệ người tham gia BHXH chiếm gần 33% lực lượng lao động, trong đó khoảng 2,2% tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 91% dân số. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT giảm xuống còn 3,66% số phải thu.

Đối với tỉnh Thái Nguyên dự ước tính đến hết ngày 31/12/2020 sẽ có 17.500 người tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,5%.

Trong năm 2021, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tăng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể: Cả nước sẽ có trên 17 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, trên 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 91% dân số.../.