Năm 2016, nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa đã được Hội phụ nữ tỉnh triển khai có hiệu quả. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới với việc xây dựng 18 mô hình phát triển kinh tế.

tong ket cong tac hoi va phong trao phu nu nam 2016
Từ nguồn vốn hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu với các mô hình phát triển kinh tế. Ảnh: Thu Hương

Đặc biệt tổ chức Hội phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký kết thoả thuận về chính sách tín dụng. Tính đến hết tháng 10/2016, tổng các nguồn vốn do tổ chức Hội phụ nữ quản lý là gần 2.200 tỷ đồng cho hơn 101.000 người vay; phối hợp với ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý tốt các nguồn vốn vay với tổng số tiền tiết kiệm trên 149 tỷ đồng.

Năm 2017, các cấp Hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên như: tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, chính sách; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại Hội nghị các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen, Kỷ niệm chương và các danh hiệu thi đua.