toa an tinh to chuc hoi nghi tong ket cong tac nam 2016 trien khai nhiem vu nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh đã giải quyết gần 4.700 các vụ án, đạt tỷ lệ 95%. Số còn lại đều là mới thụ lý và trong thời hạn giải quyết theo quy định. So với năm 2015, số vụ án thụ lý tăng 159 vụ nhưng số vụ án đã giải quyết cao hơn 110 vụ.

Chất lượng giải quyết các vụ án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm (chiếm 0,8%); các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tranh tụng tại tòa. Việc xét xử các loại án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Trong năm, Tòa án nhân dân 2 cấp tổ chức xét xử lưu động 187 vụ.

Các đơn vị chú trọng làm tốt công tác hòa giải và đối thoại trong các vụ án dân sự, hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên. Các mặt công tác khác như tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức cán bộ; hội thẩm nhân dân; thi đua khen thưởng và các mặt công tác khác tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

Trong năm 2017 Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản, chỉ đạo của Đảng; tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, nhất là vụ án điểm, án tham nhũng, kinh tế được xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động; hạn chế án sửa, án hủy do lỗi chủ quan; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; làm tốt công tác bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ…

Nhân dịp này, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì và Bằng khen; Tòa án nhân dân tỉnh được Tòa án nhân dân tối cao đã tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.