Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh kết quả 2 Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Mười bốn, Kỳ họp thứ Mười lăm) HĐND tỉnh khoá XIV; dự kiến nội dung, chương trình 2 kỳ họp tới đây của HĐND tỉnh và HĐND thành phố Phổ Yên và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của HĐND tỉnh và HĐND thành phố. Theo đó, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV dự kiến diễn ra từ ngày 4-6/12/2023. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận gần 50 nội dung, qua đó quyết nghị 34 Nghị quyết. Ngoài các nội dung thường kỳ, kỳ họp lần này sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời phê duyệt chủ trương nhiều dự án, thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu công nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân

Đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển của năm 2023, các cử tri phường Ba Hàng cũng đã nêu một số ý kiến, kiến nghị, như: đề xuất đầu tư xây dựng cống hộp tuyến kênh Hồ Núi Cốc đi qua địa bàn phường và TP Phổ Yên, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, hướng tới xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025; đề xuất quy định một số chức danh bán chuyên trách ở cấp xã và nâng mức phụ cấp đối với một số chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xóm, tổ dân phố; đề nghị giải quyết những bất cấp về hạ tầng thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Chợ Ba Hàng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh tới các cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của địa phương; đồng thời giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và một số những vướng mắc, bất cập về thể chế chưa thể điều chỉnh, tháo gỡ ngay, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn cử tri trên địa bàn tiếp tục chia sẻ với cấp uỷ, chính quyền các cấp, cùng đồng lòng để xây dựng thành phố và tỉnh ngày càng phát triển. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, đồng chí giao các cơ quan liên quan tiếp thu, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở, đảm bảo khả thi và công bằng trong thụ hưởng chính sách./.