Tiếp tục định hướng sản xuất chè hữu cơ
Việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20-40% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống

Từ định hướng, hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên, 22 hộ dân của Tổ hợp tác sản xuất chè làng nghề Chính Phú - xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ đã chuyển hẳn 5 ha canh tác sang sản xuất hữu cơ. Quá trình chuyển đổi đã được 1 năm và đang trong quá trình thẩm định đánh giá việc duy trì, cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bà Đào Thị Thoi, Chủ nhiệm Hợp tác Sản xuất chè làng nghề Chính Phú, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ cho biết: “Chuyển sang làm chè hữu cơ thì đầu tiên bà sẽ vất vả hơn 1 chút vì sản lượng làm chè thông thường năng suất hơn. Hướng tới chè hữu cơ thì vị chè ngon hơn, vị chè sạch, đảm bảo cho người tiêu dùng”.

Quá trình chuyển đổi sang sản xuất chè hữu cơ mất ít nhất 3 năm để được chứng nhận. Quãng thời gian trên mới đủ để nền đất trồng khử được toàn bộ chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trước đó. Cùng với việc thay đổi thói quen sản xuất, canh tác và quá trình thích nghi của cây chè, sản phẩm sẽ được đơn vị, tổ chức có thẩm quyền thẩm định, chứng nhận và giám sát việc thực hiện.

Bà Ngô Thị Luyến, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên thông tin: “Bà con sẽ cải tạo lại từ hệ sinh thái môi trường canh tác cho đến quá trình quản lý đầu vào, đầu ra của sản phẩm là phải đảm bảo tiêu chuẩn về chè hữu cơ cho phép".

Ông Lương Văn Vượng, Kỹ sư Bảo vệ thực vật, chuyên gia tư vấn chương trình Chuyển đổi chè hữu cơ khẳng định: “Nếu như thị trường thật sự cần là thị trường có nhu cầu thì tôi tin tưởng nông dân sẽ đáp ứng được. Và điều đó tôi cho rằng rất quan trọng. Bởi vì nó liên quan đến vấn đề lợi ích của nông dân”.

Tiếp tục định hướng sản xuất chè hữu cơ
Quá trình chuyển đổi sang sản xuất chè hữu cơ ít nhất phải được 3 năm mới được chứng nhận

Thực hiện mô hình chuyển đổi sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 60ha diện tích chè hữu cơ tập trung tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Lương và Đại Từ. Các đơn vị tham gia chương trình được Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên tập huấn thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho tập huấn, đào tạo là 100% và hỗ trợ 40% về phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên thông tin:“Hỗ trợ về phương thức canh tác và công tác phân tích sản phẩm hữu cơ chuyển đổi theo từng năm. Đến hết năm 2022, nếu bà con đáp ứng được tiêu chuẩn thì sẽ cấp chứng nhận chè hữu cơ”.

Toàn tỉnh hiện có trên 22000ha chè nhưng diện tích sản xuất chè theo hướng hữu cơ còn ít. Trong khi đó, việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20-40% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống. Vì vậy, việc triển khai mô hình sẽ góp phần khuyến khích người dân nhân rộng diện tích chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh để hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững.