Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã làm việc với BTV Liên đoàn lao động tỉnh về triển khai thực hiện công tác năm 2024

Quý I/ 2024, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động. 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; trên 63% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, thành lập mới được 07 tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức Chương trình phát động Tháng Công nhân năm 2024 tại cấp tỉnh với các chùm hoạt động đa dạng, phong phú; sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh cần cùng Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và nhân dân; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nội dung tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.