Thông qua Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (TS 31/12)
Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, khóa XX

Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến tại Hội nghị là dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Nghị quyết về phát triển chính quyền số đến năm 2025 phấn đấu trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp số; tập trung đầu tư để xây dựng hình thành 3 đô thị thông minh, gồm: thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Phấn đấu đến năm 2025 đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du Miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; có trên 3.000 doanh nghiệp số; Thái Nguyên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Như vậy, đến thời điểm này, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số.

Cho ý kiến về nội dung này, hầu hết các ý kiến đều cho rằng: Việc BCH Đảng bộ tỉnh xây dựng Nghị quyết về nội dung này là quyết định đúng đắn, nhanh nhạy và bám sát tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng nêu ý kiến; Nghị quyết cần làm rõ những khái niệm cơ bản về chuyển đổi số; bổ sung những giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ này và quan tâm phát triển doanh nghiệp số, ưu tiên chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại dịch vụ…

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng đã dành thời gian nghe và cho ý kiến vào các nội dung dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (TS 31/12)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó cần làm rõ, giải trình những vấn đề mà các đại biểu còn băn khoăn, lưu ý, bảo đảm Nghị quyết ban hành sát với tình hình thực tiễn của địa phương và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chuyển đổi số, làm tốt công tác tuyên truyền để khi người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích mang lại của chuyển đổi số; ưu tiên một số lĩnh vực về y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch, các dịch vụ công... hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, góp phần hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển.

Các nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, rà soát kỹ lưỡng một lần nữa trước khi trình ký các văn bản ban hành theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các địa phương quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tổ chức thực hiện tốt Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”, các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; quan tâm giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp bước sang năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc tới các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.