Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII
Đồng chí Bùi Xuân Hoà, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII. Theo đó kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9/12 đến ngày 11/12/2020. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến vào 5 báo cáo do thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trình; 30 báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình; 4 thông báo của Ủy ban MTTQ và báo cáo của các cơ quan tư pháp. Kỳ họp cũng sẽ thảo luận, thông qua 25 Nghị quyết và xem xét, quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền. Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ 9/11 đến 15/11/2020, thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ 21/12 đến 25/12/2020.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thiện các văn bản, tài liệu để trình, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước kỳ họp. Đối với các nội dung đại biểu đề nghị bổ sung, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thống nhất và có văn bản để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng chí cũng yêu cầu văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các bộ phận tham mưu tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, chương trình để kỳ họp đạt hiệu quả cao. Đối với kế hoạch giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị bổ sung thành phần mời Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo để đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo của Đảng./.