Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 cho thấy: chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 4,52% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 1.230 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 2,1 tỷ USD… Đối với thu hút vốn FDI, toàn tỉnh cấp mới 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn 1 dự án; thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đạt 9.218 tỷ đồng, đạt 117,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Hiện nay, tỉnh đã phân bổ xong trên 5.612 tỷ đồng vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024 và tăng thêm gần 2.983 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương cân đối…Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh... được đảm bảo, đặc biệt là công tác an sinh xã hội; quản lý thị trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 1 số nội dung như: Tờ trình về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025; Dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2024; Tờ trình đề nghị quyết định phê duyệt số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên…

Thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ theo phân công và chủ động tham mưu cho tỉnh các nội dung có thể triển khai thực hiện; các bộ phận liên quan tiếp thu tối đa ý kiến tham góp tại phiên họp nhằm hoàn thiện các tờ trình của UBND tỉnh, trình xin ý kiến Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tích cực triển khai công tác thu ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách và thực hiện 03 Chương trình MTQG ngay từ đầu năm; Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) đến các tầng lớp nhân dân; Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật vật liệu nổ công nghiệp và các nguồn tài nguyên; Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính… Duy trì ổn định các loại hình sản xuất theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng an ninh… Trước mắt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên cơ sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung và giá cả hàng hóa ổn định; tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… đảm bảo nhân dân vui xuân đón Tết bình an và hạnh phúc./.