Tháo gỡ khó khăn về lao động cho doanh nghiệp
Công văn số 865/KSBT-PCBTN về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Công văn nêu:

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên nhận được Công văn số 978/BQL-QLĐT ngày 30/5/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Theo nội dung Công văn, các trường hơp người lao động không thuộc đối tượng phải cách ly theo quy định (không thuộc F1, F2) khi trở về địa phương được UBND các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh (nơi người lao động cư trú) yêu cầu tự cách ly tại nhà 21 ngày, dẫn đến các công ty thiếu hụt người lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Theo hướng dẫn Quyết định 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 về Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19, các trường hợp F2 nếu kết quả xét nghiệm PCR của F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly.

Vì vậy các trường hợp người lao động không thuộc F1, F2, đề nghị Trung tâm Y tế huyện/thành phố/thị xã tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương hướng dẫn người lao động theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo 5K theo quy định, tạo điều kiện cho người lao động được đi làm, đảm bảo các công ty không thiếu hụt người lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Danh sách F1, F2 các đơn vị gửi kèm theo)