Thành phố Sông Công: gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn
Gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

TP Sông Công hiện có trên 500 doanh nghiệp, hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Thời gian qua, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Sông Công ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động. Thời gian tới, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục phát triển.