Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ trong thực hiện hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Chương trình 135, cũng như việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn; việc triển khai và thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025; khó khăn trong việc triển khai dạy học theo chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới trên địa bàn tỉnh…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng và UBND tỉnh giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh xác định rõ những vấn đề cần quan tâm liên quan đến công tác dân tộc, để tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ căn cơ, giải quyết đạt hiệu quả./.