Thái Nguyên: Tìm kiếm các giải pháp xử lý rác thải
Thái Nguyên mong muốn các đơn vị hỗ trợ để tỉnh vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ được môi trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù đã được nhiều quốc gia, tổ chức hỗ trợ, đầu tư công nghệ, xây dựng hạ tầng, cơ sở, song đến nay, vấn đề phân loại, xử lý rác thải, chất thải tại Thái Nguyên vẫn chưa được như mong muốn nên phần nào ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Đồng chí mong muốn các đơn vị hỗ trợ tỉnh vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ được môi trường.

Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc Koica và Samsung Engineering đánh giá cao quyết tâm của Thái Nguyên trong vấn đề xử lý rác thải, chất thải và cho biết các đơn vị dự kiến thành lập đoàn khảo sát tạitỉnh vào đầu năm 2021; nếu dự án được phê duyệt sẽ triển khai vào năm 2022 và sử dụng nguồn vốn ODA./.