Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020  (TS 30/11)
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 11, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời phát hiện, phản ánh nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt để giải quyết, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị một số vấn đề cần quan tâm như định hướng tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số của tỉnh; nội dung Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII; quan tâm tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng; việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh; vấn đề xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo cho các đối tượng thuộc Trung tâm văn hoá, thể thao và trung tâm cấp huyện...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận các ý kiến nêu trên và đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu cho Ban để có giải pháp trong thời gian tới. Về một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: trong tháng 12/2020, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của tỉnh, địa phương, đơn vị; các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII; chủ trương chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống dịch Covid-19, vấn đề an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán. Đồng chí cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quan tâm đến quyền lợi của các hội viên./.