Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội (Phát TS 30 9)
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cộng tác viên dư luận xã hội đã được nghe tổng hợp các thông tin dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong tháng qua, như các thông tin liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác giáo dục đào tạo, các vấn đề liên quan đến đầu năm học mới. Một số vụ việc dư luận cả nước quan tâm, những vấn đề bức xúc của nhân dân tại các đơn vị, địa phương... Đồng thời, các cộng tác viên dư luận xã hội đã trao đổi lại, bổ sung thêm một số thông tin trong tỉnh, trong nước cũng như quốc tế mà nhân dân quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những phản ánh kịp thời của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian qua. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng định hướng những vấn đề, nội dung mà đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong tháng tới để kịp thời phản ánh và chủ động tham gia đề xuất các giải pháp mà dư luận quan tâm./.