Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Đề án 06
Đại diện các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp về công nghệ thông tin đã tiến hành kí cam kết trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai kế hoạch phối hợp của UBND tỉnh và Bộ Công an triển khai Đề án 06, Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của tỉnh đã tiến hành khảo sát và thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Hệ thống dịch vụ công; giao thông - vận tải; tài nguyên - môi trường; tiện ích phát triển kinh tế - xã hội, công dân số... Đáng chú ý là việc tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Thái Nguyên ID; làm sạch dữ liệu thông tin về hộ tịch; thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP. Thái Nguyên và T.P Phổ Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông tin thêm về kết quả thực hiện Đề án 06 gắn với đặc thù ngành, địa phương và đơn vị. Đồng thời, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng Internet; các phần mềm mới trong quá trình khai thác sử dụng còn nhiều bất cập, đạt hiệu quả chưa cao.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ giờ đến cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo đột phá chiến lược về chuyển đổi số. Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến, đề xuất tại hội nghị, tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung hoàn thành “số hóa” hồ sơ hộ tịch xong trước ngày 30/10; các ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ dịch vụ công mức độ 3, 4, đảm bảo thực hiện Đề án; các ngành tích cực tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tại ngành, lĩnh vực mình phục trách.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp về công nghệ thông tin đã tiến hành kí cam kết trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận các thiết bị hỗ trợ, phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 do các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin trao tặng./.