Phó Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Thái Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh với Đoàn công tác kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2022

Là một trong những địa phương được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện điểm, ngay sau khi Đề án 06 được ban hành, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập tổ công tác thực hiện Đề án tại 9/9 đơn vị cấp huyện, 178/178 đơn vị cấp xã, trên 2.200 tổ công tác tại các tổ, thôn, xóm. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; đảm bảo năng lực sẵn sàng tích hợp với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của nội ngành và ngoài ngành thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cơ bản được đảm bảo đúng tiến độ. Đến tháng 7/2022, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và giải quyết trên 18.500 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đã cấp được gần 50.500 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; cấp trên 974.000 căn cước công dân gắn chip, đạt 93,72%. Việc “Xây dựng Phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính” đã được triển khai và hoàn thiện. Đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử - Bộ Y tế. Hiện, tỉnh đang tập trung kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử toàn quốc; Cơ sở dữ liệu thuế và Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội… để từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư.

Làm việc với đoàn công tác, thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 của các đơn vị đã trao đổi, làm rõ việc triển khai theo thẩm quyền, trách nhiệm để làm sạch và làm giàu dữ liệu dân cư; kết quả kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu vào công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh với Đoàn công tác kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2022 và kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06 trong bối cảnh Thái Nguyên đang chủ động, tích cực đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đồng chí khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ Đề án 06 trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung cụ thể hoá các nhiệm vụ được giao theo Đề án, trong đó gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu, nhiệm vụ của lộ trình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị mình; đồng thời, vừa xây dựng hệ thống dữ liệu một cách minh bạch, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu dùng chung; qua đó, phục vụ đắc lực vào các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, cách làm đồng bộ, sáng tạo của tỉnh Thái Nguyên đã mang lại những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Đề án 06. Nhấn mạnh việc triển khai Đề án 06 sẽ góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược về xây dựng hạ tầng, trong đó có hạ tầng số và hạ tầng xã hội, đồng thời phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Với mục tiêu lớn, đề án sẽ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, không điểm dừng và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành của cơ quan quan quản lý nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị, với vai trò là địa phương làm điểm của toàn quốc, tỉnh Thái Nguyên cần chủ động, linh hoạt đi trước trong cách thức triển khai, từ đó, đúc rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước. Tỉnh cũng cần tiếp tục chỉ đạo, tăng cường tính phối hợp giữa các sở, ngành để giải quyết khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, tính liên thông, kết nối đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân...

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến nắm bắt, kiểm tra tình hình triển khai Đề án 06 tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế tại địa phương, đoàn công tác cũng chia sẻ, gợi ý một số giải pháp nhằm khắc phục trước mắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực./.