Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ MTTQ cơ sở và đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh truyền đạt các nội dung về: chuyển đổi số, các ứng dụng chuyển đổi số của Thái Nguyên, ứng dụng chuyển đổi số trong dịch vụ công, các ứng dụng khác liên quan tới hoạt động đời sống xã hội, nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo qua Internet, tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Thông qua tập huấn, giúp đồng bào DTTS, tôn giáo nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp cận thông tin, ứng dụng vào đời sống, sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023./.