tang nang hinh phat doi voi vi pham ve sinh an toan thuc pham
(Ảnh minh họa: Dân trí)

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất thêm chế tài như: tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động có thời hạn, buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người). Các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cần chặt chẽ với mức xử phạt cao nhất mà pháp luật cho phép.

Đồng thời, cần hạn chế quy định hình thức xử phạt cảnh cáo, nếu cần sẽ quy định rõ cho từng hành vi cụ thể, tách riêng khỏi hình thức phạt tiền.