Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã đã đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và kết hợp kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giám sát chất lượng sản phẩm, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm về ATTP được tăng cường; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng về thực phẩm an toàn được nâng lên rõ rệt.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm nào được ghi nhận; toàn tỉnh đã thành lập 506 đoàn thanh, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP; gần 4.900 lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, qua đó, ghi nhận hơn 4.200 cơ sở đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 87%; phát hiện trên 600 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính số tiền xấp xỉ 635 triệu đồng…

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch Kiểm tra, hậu kiểm năm 2022; thống nhất Kế hoạch đảm bảo ATTP giai đoạn 2022-2025; triển khai Tháng hành động về ATTP 2022 từ 15/4-15/5 với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tham gia tích cực trong việc xây dựng định hướng, chiến lược nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện bảo đảm ATTP, phấn đẫu mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 01 mô hình ATTP trở lên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, phối hợp liên ngành, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở thực hiện đúng các quy định về ATTP và an toàn phòng, chống dịch để đảm bảo “mục tiêu kép” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…/.