Theo Kế hoạch, thời gian triển khai “Tháng hành động” từ ngày15/4/2020 đến ngày 15/5/2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hoạt động trong “Tháng hành động”

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Việc triển khai “Tháng hành động”,căn cứ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh và tình hình dịch bệnh COVID-19 để tổ chức (hội nghị trực tuyến, phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai theo quy định. Thời gian từ ngày 15/4/2020 đến 20/4/2020.

Nội dung chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động”, Ban chỉ đạo giao các sở, ngành chức năng, các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định pháp luật; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm…; tác hại của thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng; thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong đó công khai tên các cơ sở cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, vi phạm các quy định pháp luật về quảng cáo.

Đối tượng ưu tiên truyền thông trong “Tháng hành động” năm 2020 là: các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; Chính quyền các cấp; các cơ quan chức năng và người tiêu dùng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động”, cấp tỉnh và cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra tại các huyện, thành phố, thị xã; Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các huyện, thành phố, thị xã tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm; Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm thành lập các đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm theo ngành, lĩnh vực quản lý; Các xã, phường, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm trên địa bàn quản lý theo quy định.

Mục tiêu của “Tháng hành động”

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Kết thúc “Tháng hành động”, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả hoạt động về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên) trước ngày 25/05/2020.