Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương là 4.605 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoạch, tăng 28,8% cùng kỳ; công nghiệp nhà nước trung ương 4.004 tỷ đồng, bằng 24,12% kế hoạch, tăng 11,7% cùng kỳ; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 114,24 nghìn tỷ đồng, bằng 21,7% kế hoạch (quý I/2016 đạt 25,4% kế hoạch) và tăng gần 11% so cùng kỳ.

quy i2017 gia tri san xuat cong nghiep cua tinh uoc dat tren 122 nghin ty dong

Các sản phẩm công nghiệp có giá trị sản xuất tăng là sản phẩm điện thương phẩm, nước máy thương phẩm, các sản phẩm từ volfram, đồng tinh luyện và đồng lõi đều có mức tăng trưởng trên 30%. Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm có giá trị tăng trưởng ổn định thì nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh có giá trị sản xuất giảm đáng kể. Cụ thể, lĩnh vực khai khoáng tiếp tục giảm từ 10 đến 20%; cùng với đó, một số sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp đáng kể như xi măng và gạch xây dựng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp. Theo đó, sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; quan tâm đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ về vốn, công nghệ, thông tin, môi trường đầu tư./.