quan triet trien khai cac van ban cua trung uong va tinh uy thai nguyen
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Dũng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên triển khai các văn bản ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những điểm mới, điểm khác để quán triệt và hướng dẫn. Các đại biểu dự hội nghị chú ý lắng nghe, nếu còn băn khoăn có thể trao đổi, thảo luận để Ban Tổ chức giải đáp, tiếp thu.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Quy chế bầu cử trong Đảng; Kết luận số 60, ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Sau phần trình bày, quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy Thái Nguyên, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung liên quan.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị Hội nghị. Đồng chí thông tin thêm kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2019. Đối với các nội dung được quán triệt và triển khai tại hội nghị, cần thống nhất về nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Nhất là đối với các văn bản hướng dẫn phục vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần nghiên cứu sâu, vận dụng toàn diện trong các tổ chức cơ sở Đảng; lưu ý điểm mới để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có bất cập, vướng mắc cần thông tin, báo cáo để được kịp thời hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến Trung ương.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn khẩn trương chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung được quán triệt tại hội nghị; đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới cần gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của cơ sở, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để sớm ban hành./.