Phú Bình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Năm 2023 thu ngân sách của huyện Phú Bình đạt gần 665 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán giao

Năm 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước đang gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra của huyện Phú Bình theo đó cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Do đó, các ngành, đơn vị của huyện đã tập trung phối hợp, khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, linh hoạt trong thực hiện giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp. Từ sự nỗ lực và những quyết tâm đó, đến hết năm 2023 thu ngân sách của huyện đạt gần 665 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán giao.

Ông Phạm Duy Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình cho biết: "Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu trên địa bàn, đặc biệt là công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế chuyển tải chính sách kịp thời, những chính sách mới, đặc biệt là chính sách miễn giảm, gia hạn cho người nộp thuế. Để hỗ trợ người nộp thuế năm 2023 chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao năm 2024".

Bên cạnh thu ngân sách, năm 2023 huyện Phú Bình cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 2.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ giảm nghèo đạt 1,15%, bằng 198% kế hoạch... Huyện cũng đã xây dựng được thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Tạc, Chủ tịch UBND xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình thông tin: "Năm 2024, được Thường trực Huyện ủy chọn để giao là xã đạt nông thôn mới thông minh, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Khi có kết luận bằng văn bản cụ thể chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện và có sự quyết tâm để phấn đấu thì mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao của năm 2024 theo nghị quyết của Đảng ủy và nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã giao".

Ông Dương Văn Đường, Bí thư Đảng ủy xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình: "Thực hiện nghị quyết số 03 chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, song song việc đó chúng tôi đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các chi bộ, các đồng chí cán bộ vào cuộc. Đến bây giờ chúng tôi đang tiếp tục nâng cao tất cả các tiêu chí đó để cố gắng phấn đấu khi nào huyện Phú Bình mà đạt các tiêu chuẩn về thị xã thì chúng tôi đủ điều kiện trở thành phường của huyện Phú Bình".

Phú Bình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Năm 2024 huyện Phú Bình phấn đấu thu ngân sách trên 487 tỷ đồng

Xác định năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao. Trong đó, huyện phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.630 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 25.700 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên 487 tỷ đồng...

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết: "Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, trong năm 2024 huyện tập trung triển khai giải ngân vốn đầu tư công, huy động các nguồn thu để tập trung cho ngân sách ngay từ đầu năm, để có kế hoạch điều hành trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Thứ hai là huy động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường; tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thu hút đầu tư; lập các quy hoạch, hoàn chỉnh các quy hoạch để thu hút đầu tư, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện".

Với tinh thần “Trách nhiệm - Nêu gương - Kỷ cương - Hiệu quả”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Bình đang quyết tâm, nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024./.