Phiên họp thứ 21, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Tại phiên họp, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ sau phiên họp thứ 20 đến nay cho thấy Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh.

Về hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND tỉnh đã tổ chức đã tổ chức các đoàn Khảo sát về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2019-2021 tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình, tổng hợp nội dung để chuẩn bị cho hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó các công tác khác như tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp cũng được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt.

Tại phiên họp, các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo Dự thảo kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 1046 ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Kế hoạch giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 42 ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh, kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông Dân tộc bán trú và nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu vào các nội dung báo cáo tại phiên họp, phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức phản ánh, chất vấn, và giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các vấn đề cử tri quan tâm. Cơ quan tham mưu chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh trong tháng 10 tới. Đối với kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận số 1046, Thường trực thống nhất sẽ thực hiện thao hình thức gián tiếp, có kết hợp với khảo sát trực tiếp. Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng khẩn trương triển khai thực hiện việc nâng cấp phần mềm Wedsite của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo hướng phù hợp, hiệu quả, thân thiện, dễ sử dụng phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo, điều hành thông tin tuyên truyền của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.