Nhịp cầu gắn kết hội nhập và phát triển
Hoạt động đối ngoại được Thái Nguyên mở rộng, củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với quốc tế.

Ngoại giao kinh tế được xác định là một trong những trọng tâm của công tác đối ngoại địa phương. Do đó, Đề án cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 được đẩy mạnh thực hiện, tranh thủ các diễn đàn song phương, đa phương. Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả, sáng tạo các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Watanabe Manabu, giám đốc Công ty Watanabe Dakuno, Nhật Bản nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao những tiềm năng phát triển của các bạn và mong muốn các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp”

Ông Lee Heung Rel, Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina cho biết, đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Thái Nguyên: “Trong năm 2021, chúng tôi sẽ đầu tư mở rộng một nhà máy sản xuất vỏ pin tại kcn điềm thụy. Chúng tôi đánh giá cao việc quản lý các vấn đề môi trường tại khu công nghiệp và sự hỗ trợ tạo điều kiện của các ngành”.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế, hoạt động đối ngoại được mở rộng, củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh Thái Nguyên và nhiều địa phương trong và ngoài nước. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã ký hai Biên bản ghi nhớ hợp tác với hai địa phương nước ngoài; bốn Biên bản ghi nhớ hợp tác với bốn tổ chức quốc tế, một Bản Ý định thư với thành phố Poitiers - Pháp, chủ động kết nối, xúc tiến việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và địa phương nước ngoài khác. Đồng thời, tăng cường ngoại lực, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, với giá trị giải ngân các dự án phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2020 ước đạt 12 triệu USD, góp phần giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống người dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Du, HTX miến dong Saemaul xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa chia sẻ: “Tất cả các xã viên và bà con nhân dân trong xóm, nhiều người chưa hiểu về tinh thần Saemaul. Sau đó, trong quá trình được các tình nguyện viên Hàn Quốc giúp đỡ và được tập huấn thì đã thay đổi nhận thức, nâng cao thu nhập”.

Các chương trình hoạt động hữu nghị giao lưu văn hóa; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân Việt Nam tại nước ngoài; thông tin chủ trương, chính sách tuyên truyền thông qua các chương trình, ấn phẩm, tài liệu đối ngoại được thực hiện thiết thực và hiệu quả. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế có những diễn biễn phức tạp, khó lường, đối ngoại địa phương cần có tinh thần chủ động, sáng tạo trong hành động.

Ông Bùi Thế Giang, Nguyên Vụ trưởng vụ Tây Âu, Ban Đối ngoại trung ương Đảng cho rằng: “Có rất nhiều quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp có uy tín, có vị thế và hoàn toàn có thể tương thích với điều kiện của Thái Nguyên. Cho nên, ngoài những đối tác lớn ở tầm quốc gia, quốc tế như là Samsung, chúng ta nên và hoàn toàn có thể tranh thủ những đối tác lớn khác”.

Về định hướng phát triển trong tương lai, ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở ngoại vụ Thái Nguyên cho biết: “Nắm bắt được những biến động, bên cạnh đó, cần phải xác định được những giá trị cốt lõi, tạo được kết nối cùng với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đưa hoạt động đối ngoại trong thời gian tới, triển khai một cách đồng bộ và toàn diện”.

Với sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ và sự quản lý thống nhất của chính quyền, công tác đối ngoại Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó nâng cao hình ảnh và vị thế của Thái Nguyên trên trường quốc tế./.