ngay lam viec thu 3 ky hop thu chin quoc hoi khoa xiv da ps
Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Tờ trình của Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Tờ trình của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2020. Theo đó, năm 2021, Quốc hội sẽ tiến hành 3 kỳ họp. Căn cứ đặc điểm, tình hình đặc thù của năm cuối nhiệm kỳ khóa XIV và đầu nhiệm kỳ khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến báo cáo Quốc hội cho phép không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát năm 2021 của Quốc hội. Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; thay đổi phạm vi sửa đổi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2020. Về nội dung này, nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa các dự án vào chương trình phải đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; trong một kỳ họp không giao quá nhiều dự án, dự thảo cho một cơ quan; Không đưa vào chương trình những dự án, dự thảo mà hồ sơ không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng; không bổ sung dự án vào chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cấp thiết.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào tờ trình của Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các dự án luật cho sát với tình hình thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên đề nghị làm rõ một số căn cứ, bổ sung biện pháp cưỡng chế đối với một số vi phạm hành chính; trách nhiệm phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung một số quy định về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật;...