Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khó khăn
Toàn cảnh phiên làm việc
Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Theo đó, đã có 68 lượt ý kiến đóng góp vào các nội dung của kỳ họp. Cơ bản các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản được trình. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả phát triển KT-XH năm 2021, đồng thời nhận định UBND tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được, nhất là dưới những tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19.
Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khó khăn
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Khẳng định những kết quả đã đạt được trong năm 2021 là sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, khó khăn, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới. Trong đó, có việc triển khai thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 19/7/2021 để triển khai thực hiện các nội dung của Kết luận, đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật đối với các vi phạm theo quy định; qua đó đã kiểm điểm 12 tập thể và 203 cá nhân; trong đó kiến nghị xử lý kỷ luật 29 cá nhân, đây là việc làm chưa có tiền lệ ở tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh những kết quả về phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh những kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác hỗ trợ, phòng, chốngdịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 86 tỷ đồng. Tại Kỳ họp này, đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong phòng, chống đại dịch COVID-19, để Thái Nguyên hôm nay vẫn là vùng xanh trên bản đồ COVID-19 của cả nước.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chuẩn bị các nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong chương trình làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Bài phát biểu của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh

www.thainguyentv.vn