Thực hiện kết luận số 293 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Phú Bình, UBND huyện Phú Bình đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở ngành tham mưu với UBND tỉnh giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền của tỉnh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc khai thác cát sỏi trên sông Cầu; các dự án treo, chậm tiến độ; hạ tầng giao thông xuống cấp, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện…

Từ đó, nhiều kiến nghị của người dân đã được xem xét giải quyết như: xây dựng thêm một số phòng lớp học, khắc phục tình trạng quá tải học sinh tại một số trường; chi trả tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện được kịp thời… Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là: Tiến độ thực hiện một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn còn chậm so với kế hoạch; cơ sở vật chất trường lớp học vẫn còn nhiều khó khăn…

Sau khi đi thực tế tại các xã Nhã Lộng, Hà Châu, Điềm Thụy, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của người dân, Đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới./.