Lực lượng vũ trang T.P Thái Nguyên gắn công tác xây dựng Đảng với phong trào thi đua