Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện ( TS 17/12)
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được tăng cường; chất lượng huấn luyện được nâng cao; công tác tuyển quân, dân vận, đền ơn đáp nghĩa... đạt kết quả tốt. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ mới 2020-2025 và công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua toàn quân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng trong tình hình mới...Bên cạnh đó sẽ chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng./.