Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng ADB
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các chương trình, dự án của ADB đầu tư cho tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần trong việc giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Thái Nguyên đề xuất nhu cầu đầu tư các dự án theo hướng phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, bằng nguồn vốn của ADB tài trợ bao gồm: Một số công trình về hồ đập, kè chống lũ, hệ thống thủy lợi tưới tiêu và một số tuyến giao thông liên xã trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở những đề xuất của tỉnh Thái Nguyên, đại diện Ủy ban Dân tộc và chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đề nghị tỉnh ưu tiên lựa chọn phát triển những dự án hoặc tiểu dự án phù hợp; qua đó xây dựng những dự án đảm bảo các tiêu chí và chiến lược đầu tư của ADB./.