Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại T.P Sông Công

Kiểm tra tại các điểm bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cử tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn các địa phương đã bám sát lịch trình bầu cử để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng luật định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã động viên các Tổ bầu cử tiếp tục cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao, đồng thời lưu ý các Tổ bầu cử cần đặc biệt quan tâm chú trọng việc quản lý phiếu bầu, hòm phiếu, con dấu; đảm bảo giãn cách, an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Tiếp tục rà soát, nắm danh sách cử tri, nhất là cử tri đi làm ăn xa, cử tri đang thực hiện cách ly, sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh COVID-19 khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Đối với công tác tổ chức Bầu cử, qua kiểm tra, việc tổ chức khai mạc tại các điểm bầu cử của tỉnh được tiến hành trang nghiêm, đúng hướng dẫn, thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác an ninh trật tự an toàn trong ngày bầu cử được các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối. Không có điểm nào vi phạm an ninh trật tự, mất an toàn về bầu cử. Giao thông, điện, thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt. Các điểm bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng chống dịch COVID-19, cử tri đi bỏ phiếu được hướng dẫn tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tổ bầu cử bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri, đề nghị cử tri rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Các thành viên của Tổ bầu cử cũng yêu cầu cử tri không tập trung đông tại một khu vực, vào cùng một thời điểm.

Đối với các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu hướng dẫn chi tiết cho cử tri quy trình bỏ phiếu. Đối với các khu vực giãn cách xã hội và các khu vực cách ly, các đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đối với các trường hợp trong diện cách ly, tổ bầu cử chuyển hòm phiếu đến tận nhà để cử tri bỏ phiếu.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử do đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dẫn đầu đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phú Bình

Việc kiểm tra tại các địa phương cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo về thời gian, tiến độ, chất lượng công việc theo đúng quy định của Luật bầu cử. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị tại các địa phương, ngày bầu cử đã được tổ chức thành công, trước hết là đóng góp từ thành công của từng khu vực bỏ phiếu, từng đơn vị bầu cử và các địa phương. Trong đó phải kể đến vai trò đặc biệt quan trọng trước khi diễn ra cuộc bầu cử đó là việc làm tốt công tác nhân sự, qua đó bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ. Những người được giới thiệu đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của pháp luật; đồng thời, là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.