Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Ngày thứ hai tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
Toàn cảnh kỳ họp

Trong ngày chất vấn hôm nay, đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Vấn đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa; biên chế ngành giáo dục, việc triển khai công nghệ 5G tại Việt Nam, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến; việc thực hiện quy hoạch báo chí, quản lý nhà nước đối với mạng xã hội; giải pháp căn cơ trong phòng, chống thiên tai, vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề xây dựng và phát triển thủy điện nhỏ… Các vấn đề về tiến độ nghiên cứu vaccine phòng, chống COVID-19 ở Việt Nam; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam; vấn đề liên kết phát triển vùng; đạo đức cán bộ, công chức, công vụ; vấn đề tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; về tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhà ở xã hội, các giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, tranh chấp tại các dự án chưa được cấp quyền sở hữu; thu phí tự động tại các dự án BOT, giải pháp đột phá để đạt mức tăng trưởng GDP là 6% và tăng thu ngân sách, sử dụng vốn hiệu quả không làm tăng nợ công… cũng được các đại biểu đề cập tại cuộc họp.

Trước những câu hỏi chất vấn của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã lần lượt trả lời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, phù hợp với nội dung các đại biểu nêu./.