kien quyet dieu chuyen von dau tu doi voi cac du an giai ngan dat duoi 60
Toàn cảnh hội nghị.

Tổng vốn đầu tư công năm 2020 của Thái Nguyên là 5.341 tỷ đồng, tuy nhiên tính đến giữa tháng 7 mới giải ngân được 1.853 tỷ đồng, bằng 35% số vốn, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành giải ngân hết nguồn vốn trong năm nay.

Tại cuộc làm việc với các địa phương và chủ đầu tư các công trình, dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe báo cáo về tiến độ, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19... Tại cuộc làm việc lần này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương, chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ, nhất là người đứng đầu, đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, đánh giá về tiến độ thực hiện để có kế hoạch thực hiện, đảm bảo mục tiêu giải ngân tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh trong năm nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đến 30/9, công trình, dự án nào giải ngân vốn đạt dưới 60% thì sẽ kiên quyết điều chuyển vốn sang công trình, dự án khác cần vốn./.